جهت طراحی وب سایت خود در این زمینه با ما تماس بگیرید
طراحی سایت وسئو

آموزش اصطلاحات مهم در بازی آنلاین تخته نرد

آموزش اصطلاحات مهم  در بازی آنلاین تخته نرد

 850    0

در این بخش به معرفی اصطلاحات مهم در بازی تخته نرد می پردازیم و این اصطلاحات را به اختصار توضیح می دهیم.

 

اصطلاحات تخته نرد 

 

برخی از اصطلاحات تخته نرد اصطلاحاتی که مختص کشور ایران میباشد.


پل:

به مهره های موجود در خانه شماره ۱۳ می‌گویند. این مهره ها نقش پل را برای فرار ۲ اسیر بازی می کند.


نرد:

نرد در زبان فارسی به معنی جنگ می باشد ولی در بازی همان تخته نرد است.


جفت:

وقتی که دو تاس را می اندازیم اگر هر دو تاس،یک شماره را نشان دهند می گوییم جفت است.


دوکور:

اگر هر دو تاس را بندازیم و هر دو تاس عدد ۱ را نشان دهند،دوکور می نامیم.


دوشش:

اگر هر دو تاس را بندازیم و هر دو تاس عدد ۶ را نشان دهند دوشش می نامیم.


فرار:

وقتی مهره ای در تیررس حریف قرار گرفته باشد و شما اقدام به برداشتن آن و بردن مهره روی دیگر مهره های خودی،مخصوصاً مهره های اسیر در زمین حریف بکنید به این اقدام قرار می گویند.


درب خانه:

برای هر بازیکن خانه ی شماره ۷ به عنوان درب خانه برای آن بازیکن می باشد.


اسیر:

اگر مهره هایی از مهره های شما در زمین حریف در خانه ۲ و ۴ قرار بگیرد به عنوان اسیر می باشند.


چیدن:

قرار دادن مهره ها در زمین بازی (تخته نرد) برای شروع بازی را چیدن می گویند.


خانه افشار:

به خانه شماره ۵ در هر دو طرف زمین (زمین خودی و حریف) را خان افشار میگویند.

 

افشار گیری:

پر شدن خانه شماره پنج ۵ خود یا حریف توسط مهره را افشار گیری می گویند.


خال خان:

به خانه شماره ۱ در زمین خودی را خال خان می نامند.


گشاد دادن:

هر موقع که مهره به صورت تکی در خانه ای قرار می گیرد و امکان زدن آن توسط حریف وجود داشته باشد را گشاددادن می گویند.


تاس ریز:

وسیله ای استوانه ای شکل که تاس ها را درون آن قرار می دهند و به وسیله آن مهره ها را روی صفحه می ریزند.


کوه خانه:

به خانه ای که در آن بیش از ۵ مهره قرار گرفته باشد کوه خانه می گویند.


سگ مارس:

اگر یکی از بازیکنان همه مهره هایش را بتواند از زمین بازی خارج کند ولی دیگر بازیکن هنوز در زمین حریف مهره داشته باشد را اصطلاحاً سگ مارس می گویند.


مارس:

هنگامی که یک بازیکن تمام مهره هایش را از زمین بازی خارج کند ولی حریف او نتواند حتی یک مهره از مهره های خود را از زمین خود خارج کند در اصطلاح مارس می گویند.


دش:

مخفف اصطلاح دوشش می باشد.


خانه مرشد:

به خانه شماره ۳ در هر دو زمین بازی( خودی و حریف) خانه مرشد گفته میشود.


ته خانه:

به خانه های ۱ و ۲ در زمین خودی را ته خانه می گویند.


قات کردن:

همان فرار کردن میباشد.


مایه:

مهره ای که به عنوان مهره یدک می باشد و روی دو مهره خود یا تک قرار می‌گیرد و با انداختن تاس بعدی می تواند خانه های آزاد را بگیرد.


ماره:

به همان معنی سگ مارس میباشد.


خانه آزاد:

خانه های خالی از مهره را خانه آزاد می نامند.


زدن:

وقتی مهره تکی توسط حریف کشته می‌شود و باید برای شروع بازی، از زمین حریف شروع کند.


گشایش:

به حرکت اول بازی گشایش می گویند.


داو (دو،دبل):

دو برابر کردن نتیجه بازی را داو گویند.


دو برگرد:

وقتی که داو حریف به خودش برگردانده می شود.


سد:

بستن راه حریف را سد می گویند.


شستن بازی:

وقتی که دو بازیکن با هم توافق می‌کنند که بازی را به طور مساوی تمام کنند.


ششدر کردن:

اگر شما بتوانید شش خانه پشت سرهم را پر کنید و در هر خانه حداقل دو مهره قرار داده باشید حریف نمی تواند حتی با تاس ۶ خود که بزرگترین تاس محسوب می‌شود نیزنمی تواند از مهره‌های شما بگذرد که در اصطلاح می گویند ششدر شده است.


تاس گرفتن:

به حیله و نیرنگی گفته می‌شود که برای نشان دادن یک عدد خاص توسط تاس انجام می پذیرد.


تاس بالا:

به تاس هایی با اعداد ۴،۵،۶ تاس بالا گفته می شود.


تاس پایین:

 به تاس هایی با اعداد ۱،۲،۳ تاس پایین گفته می شود.


دست به مهره:

وقتی بازیکن یک مهره را لمس کند تا با آن مهره بازی را انجام دهد ولی بعد تصمیم بگیرد بجای مهره انتخابی خود مهره دیگری را برای بازی انتخاب کند، قانون دست به مهره این اجازه را به بازیکن نمی دهد و باید با همان مهره ای که در ابتدا آن را لمس کرده است بازی را انجام دهد.


تاس آینه:

وقتی بازیکن تاس را بیندازد وتاس روی لبه زمین بازی یا مهره قرار بگیردو عدد مشخصی را نمایش ندهد،به آن تاس آیینه می گویند.


لنگر پایین:

اگر بازیکن بتواند خانه های ۱،۲،۳ حریف را بتواند با دو مهره و یا بیشتر بگیرد.


خان:

به هر یک از ۲۴ خانه زمین بازی تخته نرد خان گفته می شود.


پیشخوان یا بار:

به قسمت وسط زمین بازی که کمی بلند است و زمین را به دو قسمت تقسیم می کند پیشخوان یا بار گفته میشود.


حمله برق آسا:

وقتی که بازیکن به صورت هجومی به حریف حمله می‌کند و در زمین خود مهره‌های حریف را می کشد که این کار با بستن خانه ها همراه می باشد.


باز کردن خانه:

وقتی که یک مهره از خانه ای برداشته می‌شود تا آن خانه برای نشستن یا زدن حریف آماده شود.


شکستن:

وقتی که مهره های یک خانه را نصف می کنند و آنها را در خانه یاخانه های دیگر قرار می دهند.


خوردن مهره:

وقتی که در آخر بازی، بازیکن مهره ها را بردارد و آنها را از بازی بیرون ببرد.


تاس ریختن:

وقتی که با وسیله تاس ریز، مهره ها را روی زمین بریزند.


تاس موافق:

تاسی که عدد مورد علاقه و درخواست بازیکن را نمایش دهد.


تاس مخالف:

برخلاف تاس موافق می باشدو تاسی است که عدد موردعلاقه ودرخواست بازیکن را نمایش نمی دهد.


حکم تاس:

بازی که به اجبار باشد و باید هر دو تاس بازی شود.


به نقل از:

جهت طراحی وب سایت خود در این زمینه با ما تماس بگیرید                        

با رزومه بسیار بالا در سطح کشور

                                 
طراحی سایت فروشگاهی آگهی ساخت بازی آنلاین

نظر خود را با ما درمیان بگذارید: